Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. 36274/15-4-2022 σύμφωνα με την οποία:

«Παρατείνεται η ισχύς του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α΄177) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’ 12), και της, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 της ανωτέρω διάταξης, εκδοθείσας υπ’ αρ. 9407/03.02.2022 (Β’ 390) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί παροχής διευκολύνσεων για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19, έως 30/05/2022».

Δείτε την απόφαση εδώ.

ΠΗΓΗ:e-forologia.gr