Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο νέο site της λογιστικής – φοροτεχνικής εταιρείας J.P. Tax & Business Private Company. Σκοπός της δημιουργίας του, αποτέλεσε η ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας τις γνώσεις μας σχετικά με θέματα που αφορούν την φορολογία τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό θα μοιραζόμαστε καθημερινά μαζί σας άρθρα με τις τελευταίες εξελίξεις των προαναφερθέντων ζητημάτων αποσκοπώντας στην πληρέστερη ενημέρωσή σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συμβουλή βρισκόμαστε πάντα στην διάθεση σας για να απαντήσουμε καθημερινά στα ερωτήματά σας μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!